-Lecionoj en Disĉipleco (1) دروس في التلمذة-

Lecionoj pri Disĉipleco # 1

Kio estas disĉiplo de Jesuo?

          Jen D-ro Ed Hoskins, kiu bonvenigas vin al Lecionoj pri Disĉipleco, serio projektita por helpi novajn kredantojn firmiĝi en sia kristana fido. En ĉi tiu unua kunsido ni traktas, kion signifas esti disĉiplo de Jesuo.

En ĉi tiu serio, ni volas paroli pri tio, kion signifas esti disĉiplo de Jesuo. Antaŭ ol ni komencos, mi rakontu al vi iomete pri mi mem. Mi estas emerita kuracisto. Mi pasigis 34 jarojn en familia medicino kaj studenta sano. Mi kristaniĝis antaŭ 50 jaroj kaj frue helpis min grupo nomita Navigators, internacia senkonfesia kristana organizo, kies celo estas "Koni Kriston kaj konigi lin." Mi kunlaboras kun tiu organizo ekde 1980. Lecionoj pri Disĉipleco estas kompilaĵo de tio, kion mi lernis dum tiu tempo el la Biblio kaj sub la direkto de la Navigistoj. Hodiaŭa kunsido temas pri tio, kion signifas esti disĉiplo de Jesuo.

Eble estas kelkaj demandoj, kiujn vi demandas pri disĉipleco. Unue, kio estas la ĉefa trajto de disĉiplo de Jesuo? Alivorte, kiel ili aspektas? Due, ĉu disĉipleco 'estas', aŭ ĉu ĝi 'faras' aŭ ĉu ambaŭ? Fine, kio kostas esti disĉiplo? Nu, unue disĉiplo estas lernanto, kiu estas instruita de alia pli sperta.

Unu interesa fakto estas, ke estas ses lokoj en la Nova Testamento de la Biblio, kie Jesuo mem uzas la vortojn 'mia disĉiplo' aŭ 'miaj disĉiploj'. La unuaj tri estas en la evangelio de Johano, komencante de la ĉapitro 8, verso 31. Jesuo diris: "Se vi restos en mia vorto, tiam vi estas vere miaj disĉiploj." Disĉiplo de Jesuo aŭskultas la vorton de Dio. Alivorte, tiu disĉiplo obeas Jesuon.

Due, en Johano 13:35, Jesuo diris: "Ĉiuj homoj scios, ke vi estas miaj disĉiploj, se vi amas unu la alian." Ĉi tio estas la signo de disĉiplo de Jesuo, ofera agape amo. Trie, en Johano 15: 8 Jesuo diris: "Ĉi tio estas por la gloro de mia Patro, ke vi donas multan frukton, montrante vin mem kiel miaj disĉiploj." Disĉiplo de Jesuo donas multan frukton.

Pri kiaj fruktoj ni parolas ĉi tie? Nu, evidente ĝi estas spirita frukto. Unu grava speco de tio estas aliaj homoj venantaj en la regnon de Dio, la ekspansion de la regno de Dio. Sed eĉ pli grave, frukto rilatas al karaktero. La 'fruktoj de la spirito' estas listigitaj en Galatoj 5:22 kaj 23: amo, ĝojo, paco, pacienco, bonkoreco, boneco, fideleco, mildeco kaj sinregado.

En la sekvaj tri uzoj de 'mia disĉiplo', Jesuo avertas pri tio, kio efektive povas malhelpi nin esti lia disĉiplo. Ĉi tiuj tri estas en la evangelio de Luko ĉapitro 14. En verso 26 Jesuo diris: "Se iu venas al mi kaj ne malamas siajn patron kaj patrinon, sian edzinon kaj infanojn, siajn fratojn kaj fratinojn - jes, eĉ sian propran vivon - li ne povas esti mia disĉiplo. " Ni estu honestaj ĉi tie. Ĉu tio signifas, ke Jesuo volas, ke ni eliru kaj malamu niajn parencojn? Kompreneble ne! Kion ĝi signifas estas, ke kompare kun nia amo al Kristo, ĉiuj aliaj rilatoj, inkluzive de familio, ŝajnas kiel malamo. Alian eblan malhelpon Jesuo listigas en verso 27 de la sama ĉapitro. "Kaj ĉiu, kiu ne portas sian propran krucon kaj sekvas min, ne povas esti mia disĉiplo." Ni fokusu pri ĉi tio. La kruco estis instrumento de morto. Disĉiplo de Jesuo mortigas personan ambicion kaj mem-amon. Esence Jesuo diris: "Venu kaj mortu kun mi." Fina malhelpo estas donita en Luko 14 verso 33. Jesuo diris: "Sammaniere, ĉiu el vi, kiu ne rezignas ĉion, kion li havas, ne povas esti mia disĉiplo." Posedoj estas ebla malhelpo por sekvi Kriston.

Ĉu tio signifas, ke Jesuo volas, ke ni eliru kaj likvidu ĉion, kion ni havas, por ke ni fariĝu almozuloj sur la strato? Ne, ĝi tute ne signifas tion. Kion ĝi signifas estas, ke ĉio, kion ni posedas, apartenas al Jesuo por lia uzo, por plivastigi lian regnon.

Jen alia rigardo al disĉipleco. Kiam Jesuo sendis siajn dek du disĉiplojn en Mateo ĉapitro 10, li donis al ili specifajn instrukciojn. En versoj 6-8 li diris: “Iru prefere al la perditaj ŝafoj de Israelo. Dum vi iros, prediku ĉi tiun mesaĝon: 'La regno de la ĉielo estas proksima. Sanigu la malsanulojn, relevu la mortintojn, purigu tiujn, kiuj havas lepron, forpelu demonojn. Senpage vi ricevis, libere donu. '”

Kion do tio implikas? Ĝi parolas pri konigo de la sava mesaĝo de Jesuo kun ĉiuj homoj eksteraj. Ĝi ankaŭ signifas plenumi la bazajn bezonojn de aliaj. Ĉu tio signifas, ke ĉiuj, kiuj sekvas Jesuon, elpelos demonojn kaj purigos leprulojn? Ne, sed ĝi signifas, ke ni partoprenos diskonigi lian mesaĝon. Ni ankaŭ devas partopreni por plenumi la bezonojn de aliaj, la bezonantajn homojn ĉirkaŭ ni.

Sed estas alia ebla problemo ĉi tie sekvante Jesuon. Ĝi ne estos facila aŭ komforta aŭ eĉ sekura. En Mateo ĉapitro 10 verso 16 Jesuo ankaŭ instruis siajn disĉiplojn. Li avertis ilin: “Mi sendas vin kiel ŝafojn inter lupojn; Estu do sagaca kiel serpentoj kaj senkulpa kiel kolomboj. " Kaj en tiu sama ĉapitro, verso 21, li diras, "Frato perfidos fraton al morto, kaj patro sian infanon." Kaj: "Ĉiuj homoj malamos vin pro mi." Ĉi tio signifas, ke estos opozicio. Li plue diris en la verso 24: “Studento ne superas sian instruiston, nek servisto super sia majstro. Sufiĉas, ke la studento estu kiel sia instruisto, kaj la servisto kiel sia mastro. Se la estro de la domo nomiĝis Beelzebubo (Satano), des pli la domanoj de li! " Mi pensas, ke tiu lasta porcio estas vere grava. La plej grava rezulto de disĉipleco estas ĉi tio - disĉiplo fariĝas kiel Jesuo.

Ni resumu, pri kio ni parolis en ĉi tiu mallonga kunsido. Unue, disĉiplo de Jesuo estas lernanto, kiu estas instruita de alia pli sperta. Ilin instruas Jesuo. Due, disĉiplo pasigas tempon kun Jesuo en sia vorto kaj en preĝo. Li fariĝas kiel Jesuo. Trie, iuj agadoj de disĉiplo estas evangeliismo, tio estas dividi la mesaĝon de Kristo, la evangelion, kaj ankaŭ plenumi la bezonojn de tiuj ĉirkaŭ ni. Kvare, disĉiplo de Jesuo ne fokusiĝas al mono aŭ havaĵoj. Ĉio, kion ni posedas, apartenas al Jesuo por lia uzo. Kvine, disĉipleco povas impliki persekutadon. Iuj disĉiploj eĉ mortos pro sia fido. Ni devas esti pretaj por tio. Ni devas prepari aliajn kredantojn por ĉi tiu ebleco. Sesa, la signo de disĉiplo de Jesuo estas ofera agape amo. Sepa, disĉipleco ne estas nur interkonsento unu kaj finita. Ĝi estas dumviva procezo.

Ni revidos vin venontfoje por alia kunsido de Lecionoj pri Disĉipleco, kiam ni traktos: Bazaj Asekuroj por Nova Kredanto. Nu, tio finas ĉi tiun sesion de Lecionoj pri Disĉipleco. Ĝis la venonta fojo, sekvu Jesuon. Li valoras ĝin.

Lastaj afiŝoj