-Lecionoj en Disĉipleco (5) دروس في التلمذة-

KOVRILO # 5-Evangelio Parto I- Evangelio de la Regno de Dio

          Jen D-ro Ed Hoskins bonvenigante vin al Lecionoj pri Disĉipleco, serio destinita por helpi novajn kredantojn starigi sin en ilia kristana fido. La hodiaŭa leciono estas Dividado de la Evangelio Parto I - Kio estas la Evangelio de la Regno de Dio? Unue, mi rakontu al vi iomete pri mi mem. Mi estas emerita kuracisto. Mi pasigis 34 jarojn en familia medicino kaj studenta sano, sed mi kristaniĝis antaŭ 50 jaroj. Mi estis helpita frue en mia kristana kredo de la Navigistoj, senkonfesia internacia kristana organizo, kies fiksita celo estas "Koni Kriston kaj Koni Lin." Mi estas asociita personaro kun tiu organizo ekde 1980. Lecionoj pri Disĉipleco estas kompilaĵo de tio, kion mi lernis dum tiu tempo. Kaj kion mi tiam lernis, mi nun transdonas al vi.

La temo de la hodiaŭa kunsido estas "Kio estas la Evangelio de la Regno de Dio?" La plej baza respondo al ĉi tiu demando estas la sekva. La evangelio pri la regno de Dio estas la historio de profeta Mesia reĝo, kiu kompletigas la biblian rakonton. Ĝi iras de Genezo al Malachi kaj en la Novan Testamenton. Ĝi kulminas per Jesuo el Nazareto per sia vivo, morto kaj reviviĝo. Ni ekzamenu la fundamentajn ŝtonojn por la evangelio.

Estas tri fojoj kiam la esprimo 'evangelio de la regno de Dio' estas uzata - ĉio en la evangelio de Mateo. La unua pasejo estas en Mateo 4:23. "Jesuo iris tra Galileo, instruante en iliaj sinagogoj, predikante la evangelion de la regno, kaj resanigante ĉiun malsanon kaj malsanon inter la homoj." La dua uzado estas en Mateo 9:35. "Jesuo trairis ĉiujn urbojn kaj vilaĝojn, instruante en iliaj sinagogoj, predikante la bonajn novaĵojn de la regno kaj resanigante ĉiun malsanon kaj malsanon."

De ĉi tiuj du okazoj ni vidas, ke la evangelio pri la regno de Dio implicas vortan proklamon plus fizikan resanigon. La evangelio ankaŭ estus proklamita tutmonde. En Mateo 24:14 Jesuo diris: "Kaj ĉi tiu evangelio de la regno estos predikita en la tuta mondo kiel atesto al ĉiuj nacioj, kaj tiam venos la fino."

Do, kio estas la centra temo de la evangelio? Ĝi estas la gloro kaj beleco de Kristo, la bildo de Dio. En II Korintanoj 4: 4 la apostolo Paŭlo priskribas ĝin kiel "la lumon de la evangelio de la gloro de Kristo, kiu estas la bildo de Dio." Plej multaj el ni jam konas la bazajn faktojn de la evangelio. Ĉi tiuj estas resumitaj de Paŭlo en 15 Korintanoj 3: 5-XNUMX, "Pro tio, kion mi ricevis, mi transdonis al vi kiel unuavice: ke Kristo mortis pro niaj pekoj laŭ la Skriboj, ke li estis entombigita, ke li estis levita sur la trian tagon laŭ la Skriboj, kaj ke li aperis al Petro, kaj poste al la dek du. Post tio, li aperis al pli ol kvincent el la fratoj samtempe. " Sed la evangelio pri la regno de Dio estas multe pli ol nur ĉi tiuj bazaj faktoj.

Unue, la evangelio implicas savon kaj pravigon per fido. En Romanoj 1: 16-17 Paŭlo skribas, "Ĉar mi ne hontas pri la evangelio, ĉar ĝi estas la potenco de Dio por la savo de ĉiuj, kiuj kredas: unue por la judo, poste por la nacianoj. Ĉar en la evangelio malkaŝiĝas justeco de Dio, justeco per fido de la unua ĝis la lasta, same kiel estas skribite: La virtuloj vivos per fido. ””

Ĉu estas opozicio al la evangelio? Absolute. En Efesanoj 6: 11-12 ni lernas: "Surmetu la plenan kirason de Dio, por ke vi agu kontraŭ la planoj de la diablo. Ĉar nia lukto ne estas kontraŭ karno kaj sango, sed kontraŭ la regantoj, kontraŭ la aŭtoritatoj, kontraŭ la potencoj de ĉi tiu malluma mondo kaj kontraŭ la spiritaj fortoj de malbono en la ĉielaj regnoj. "

Sed en nia tuta ekzameno de la evangelio ni devas zorgi pri reduktisma pensado, tro simpligante ĝin. Ĉu la evangelio simple estas plano de savo por administri nian problemon kun peko? Aŭ eble ĝi estas nur bileto al ĉielo? Kio pri alia ekskuzo por malmultekosta graco? Nu, de eterna bazo, Jesuo kaj lia regno finfine implikas pravigon per fido kaj eterna savo. Sed tio ne estas ĉio. Jesuo preĝis en Mateo 6:10: "Venu via regno, plenumiĝu via volo sur la tero kiel en la ĉielo." Ĉie, kien la evangelio iris, la socio almenaŭ parte transformiĝis, ĉu ĝi estis Anglujo kaj la forigo de sklaveco per William Wilberforce aŭ konstruado de orfaj hejmoj per George Mueller. En multaj mondopartoj, hospitaloj kaj instruejoj estis establitaj fare de misiistoj kaj kristanaj organizoj.

Tra la jaroj, mi ekpensis pri la evangelio laŭ kvar partoj. Unue estis promesita Mesia reĝo, kiu venis en la formo de Jesuo, la Nazaretano. En Jesaja 40: 3 ni legas: "Voĉo de unu voko: En la dezerto preparu la vojon al la Sinjoro; rektigu en la dezerto vojon por nia Dio. " Ni vidis ĉi tion realiĝi en Mateo 1: 20-21 kun la naskiĝo de Jesuo, "anĝelo de la Sinjoro aperis al li en sonĝo kaj diris: 'Jozefo, filo de David, ne timu preni Maria hejmen kiel vian edzino, ĉar tio, kio en ŝi koncipiĝas, estas de la Sankta Spirito. Ŝi naskos filon, kaj vi donos al li la nomon Jesuo, ĉar li savos sian popolon de iliaj pekoj. '”De la komenco ĝis la fino, la Biblio estas ŝarĝita per profetaĵoj de venonta Mesia reĝo, kiu venus. en la formo de Jesuo el Nazareto.

En la dua el nia kvarparta evangelio, la Mesia reĝo venis por anonci bonajn novaĵojn kaj fari ĉion nova. En Luko 4: 16-19 estas skribite pri la komenco de la ministerio de Jesuo: “Li iris al Nazareto, kie li estis edukita, kaj en la sabato li iris en la sinagogon, kiel li kutimis. Kaj li ekstaris por legi. La volvlibro de la profeto Jesaja estis transdonita al li. Malvolvante ĝin, li trovis la lokon, kie estas skribite: La spirito de la Sinjoro estas sur mi, ĉar li sanktoleis min prediki bonajn novaĵojn al la malriĉuloj. Li sendis min por proklami liberecon por la malliberuloj kaj rekonsciiĝon por blinduloj, liberigi prematojn, proklami la jaron de favoro de la Sinjoro. '"Jesuo ankaŭ diris en Revelacio 21: 5" Mi faras ĉion nova. "

En la tria parto de nia kvarparta evangelio, ĉi tiu Mesio-reĝo venus kiel la 'suferanta servanto de Dio'. Unu el la plej famaj el ĉi tiuj suferantaj servaj paŝoj venas de Jesaja 53: 4-5, "Certe li prenis niajn malfortaĵojn kaj portis niajn malĝojojn, tamen ni konsideris lin frapita de Dio, frapita de li kaj afliktita. Sed li estis trapikita pro niaj pekoj, li estis premita pro niaj malbonagoj; la puno, kiu alportis al ni pacon, estis sur li, kaj per liaj vundoj, ni resaniĝis. " Jesuo el Nazareto, la suferanta servisto mortus sur la kruco kaj estis levita el la mortintoj tri tagojn poste.

En la kvara parto, eniro en la regnon de Mesio estas invitita, nur postulas respondecon de ni. Ĝi postulas respondon de ni de kredo, obeo kaj jes, fideleco al lia reĝeco. En Johano 3:16 ni legas, ke Dio "donis sian solan filon, por ke ĉiu, kiu kredas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon." Ĉi tio postulas respondon de obeo. En Johano 14:21 ni vidas "Kiu havas miajn ordonojn kaj obeas ilin, tiu estas tiu, kiu amas min." Ĉio ĉi inkluzivas fidelecon. En Romanoj 10: 9 ni legas "Ke se vi konfesos per via buŝo 'Jesuon kiel Sinjoron' kaj kredos en via koro, ke Dio levis lin el la mortintoj, vi estos savita."

Nu, ni resumu tion, kion ni lernis en ĉi tiu mallonga prezento pri la evangelio de la regno de Dio. La evangelio implikas vortan proklamon kaj pruvon de regna potenco, en kiu la socio almenaŭ parte transformiĝas. Due, proklami la evangelion implicas opozicion. Estos monda kaj demona opozicio por eniri la regnon de Dio. Trie, la evangelio ne estas nur plano pri administrado de peko. Ĝi ne estas nur bileto al la ĉielo, nek nur fajroasekuro por eviti inferon. Kvare, la evangelio pri la regno de Dio postulas kredon, obeemon kaj fidelecon al Kristo.

Ni revidos vin venontfoje por alia kunsido de Lecionoj pri Disĉipleco, kiam ni pritraktos nian duan parton dividante la evangelion: la Ponta Ilustraĵo. Nu, tio finas la hodiaŭan prezenton. Dankon pro partopreno. Ĝis la venonta fojo, sekvu Jesuon. Li valoras ĝin.

Lastatempaj Lecionoj