-Lecionoj en Disĉipleco (6) دروس في التلمذة-

KOVRILO # 6 - La Ponta Ilustraĵo

          Jen D-ro Ed Hoskins, kiu bonvenigas vin al Lecionoj pri Disĉipleco, serio projektita por helpi novajn kredantojn firmiĝi en sia kristana fido. Hodiaŭa kunsido dividas la Evangelion Parton II - la Pontan Ilustraĵon.

Unue, mi rakontu al vi iomete pri mi mem. Mi estas emerita kuracisto. Mi pasigis 34 jarojn en familia medicino kaj studenta sano. Mi kristaniĝis antaŭ 50 jaroj kaj estis helpita frue en mia kristana kredo de grupo nomata Navigistoj, internacia senkonfesia kristana organizo, kies fiksita celo estas "Koni Kriston kaj Koni Lin." Mi estas asociita personaro kun tiu organizo ekde 1980. Lecionoj pri Disĉipleco estas kompilaĵo de tio, kion mi lernis dum tiu tempo. Kion mi tiam lernis, mi nun transdonas al vi.

Hodiaŭa kunsido dividas la Evangelion Parton II - la Pontan Ilustraĵon. Pasintsemajne ni rigardis la evangelion de Jesuo pri la regno el informa vidpunkto. Jen mallonga recenzo de tiu kunsido. En tiu kunsido ni trovis, ke la evangelio implikas kaj vortan proklamon kaj ankaŭ pruvon de regna potenco. La evangelio celas iri al la tuta mondo. La evangelio suferas demonan opozicion kaj lukton. Ni vidis, ke la evangelio ne estas simple plano pri administrado de peko aŭ bileto al la ĉielo. La evangelio estas kaj spirita kaj socia en naturo. Ankaŭ ni vidis, ke la evangelio de Kristo pri la regno havas kvar partojn. Ĉi tiuj kvar partoj estas jenaj.

La promesita Mesia reĝo venis en la persono de Jesuo Nazaretano. Due, Jesuo venis por proklami bonajn novaĵojn kaj por fari ĉion nova. Trie, Jesuo venis kiel suferanta servanto de Dio por morti sur la kruco kaj leviĝi tri tagojn poste el la tombo. Kvare, eniro en la regnon de Jesuo estas malferma invito tamen postulas kredon, obeemon kaj fidelecon.

Nun ni ekzamenas praktikan rikoltilon - la Pontan Ilustraĵon. Ĝi helpas alian homon kompreni la evangelian planon. Ĝi ankaŭ montras al alia homo kiel fari la decidon sekvi Kriston se ili tiel deziras.

Mi kutime komencas kun demando. "Ĉu mi povus dividi kun vi mallongan ilustraĵon pri kiel vi povas havi rilaton kun Dio?" Se ili plaĉas, mi tiam faras deklaron kiel,

"Laŭ la Biblio, Dio kreis la homaron por havi perfektan rilaton kun li." Foje mi tiras ĉi tion por iu sur buŝtuko. Ofte ni nur sidas en restoracia budo parolante kune.

Mi tiras la homaron unuflanke kaj Dion aliflanke, apartigitan de Peko. "Tamen ĉiu homo, kiu iam vivis, komencante de Adamo, pekis kaj elektis vivi vivon apartan de Dio." Peko estas malobeo al la leĝoj de Dio. Mi demandas, "Kio pri vi?" Romanoj 3:23 diras "Ĉar ĉiuj pekis kaj mankas al la gloro de Dio."

“Ĉi tiu peko-elekto inkluzivas min kaj ĉiun homon sur la tero. Ĝi kreis konstantan abismon inter ni kaj sankta Dio. Bedaŭrinde, ĉi tiu peko ankaŭ havis alian efikon, nian fizikan kaj spiritan morton. " Romanoj 6:23 diras, "Ĉar la salajro de peko estas morto, sed la donaco de Dio estas eterna vivo en Kristo Jesuo, nia Sinjoro." Vi povas vidi la progreson dum mi desegnas sur la buŝtuko.

“Sed tio ne estas ĉiuj malbonaj novaĵoj. Post kiam ni mortos pro nia disiĝo de Dio, ni nun devas alfronti la juĝon de Dio. " Hebreoj 9:27 diras, "Tiel same kiel la homo estas destinita morti unufoje, kaj post tio alfronti juĝon ..." "Nun ni estas ne nur apartigitaj de Dio. Ni havas pekon, morton kaj juĝon antaŭ ni. "

“Multaj homoj, inkluzive de mi dum la unuaj 18 jaroj de mia vivo, provas mem transponti ĉi tiun breĉon al Dio. Ili pensas, ke ili povas fari ĉi tion per bona persono aŭ farado de bonaj laboroj. Ĉu ili sukcesos? Ni rigardu, kion diras la Biblio. " Efesanoj 2: 8-9 diras: "Ĉar per graco vi saviĝis per fido - kaj ne de vi mem, ĝi estas la donaco de Dio - ne per faroj, por ke neniu fanfaronu."

Kutime la persono diros al mi, ke bonaj faroj ne permesas al iu esti sufiĉe bona por atingi Dion. Mi desegnas grandan X per mia provo pri bonaj verkoj.

“Nur Dio povus interveni kaj transponti ĉi tiun senfinan breĉon. Jesuo mortis sur la kruco. Lia morto pagis miajn pekojn. " Jesuo diris: “Kiu aŭdas mian vorton kaj kredas al Tiu, kiu min sendis, tiu havas eternan vivon kaj ne estos kondamnita; li transiris de morto al vivo. "

Romanoj 5: 8 diras, "Sed Dio montras sian propran amon al ni en ĉi tio: dum ni ankoraŭ estis pekuloj, Kristo mortis por ni." Mi Petro 3:18 diras, "Ĉar Kristo mortis por pekoj unu fojon por ĉiam, la justulo por la maljustuloj, por venigi vin al Dio. Li estis mortigita en la korpo, sed vivigita de la spirito. " Mi pensas, ke ĉi tio vere resumas ĝin tre bele.

Nu, ĉi tio estas vere bona novaĵo. Jesuo, kiel Dio en la karno, mortis sur la kruco pro miaj pekoj. “La granda demando estas, kie vi estas en ĉi tiu desegno nun? Ĉu vi ankoraŭ estas flanke de la homaro en peko kaj ribelo, apartigita de Dio, esperante kaj provante atingi lin? Aŭ ĉu vi estas de Dio, akceptante la donacon, kiun Dio donis al vi, kiam lia filo Jesuo mortis sur la kruco por pagi viajn pekojn, vivante en paco kaj pardono, havante abundan vivon? "

Eble ĉi tiu persono estas necerta. Eble ili pensas, ke ili estas en la mezo. “Ĉu vi ŝatus scii, sendube, ke vi estas ĉe la flanko de Dio? Vi povas preĝi nun kaj peti Dion per simpla preĝo. " Via preĝo povas iri tiel: "Kara Jesuo, mi scias, ke mi estas pekulo kaj mi petas vin pardoni min. Mi scias, ke vi mortis sur la kruco, por ke mi povu esti pura de miaj pekoj. Dankon. Mi volas fari vin la Sinjoro de mia vivo kaj mi fidos kaj sekvos vin. Ĉio, kion mi havas, estas nun via. Mi petas tion en via nomo, Sinjoro Jesuo. Amen. "

"Se vi estus sincera en via preĝo, vi nun estas konstante flanke de Dio surbaze de la certigo de la Dia vorto, kiu neniam ŝanĝiĝos." En 5 Johano 11: 12-XNUMX estas skribite: "Kaj jen la atesto: Dio donis al ni eternan vivon, kaj ĉi tiu vivo estas en Lia Filo. Kiu havas la Filon, tiu havas vivon. Kiu ne havas la Filon de Dio, tiu ne havas vivon. "

Ni resumu tion, kion ni lernis en ĉi tiu mallonga kunsido. La Ponta Ilustraĵo estas simple rikolta ilo por konservi en via ilaro. Plej utilas, kiam iu jam havis okazon iom legi la Biblion kaj interagi kun alia kredanto pri detaloj de la evangelio.

En aldona noto, se tempo estas limigita, ĉi tiu Ponta Ilustraĵo povas esti dividita kun alia persono uzanta unu verson, Romanoj 6:23, "Ĉar la salajro de peko estas morto, sed la donaco de Dio estas eterna vivo en Kristo Jesuo nia Sinjoro. ” Mi uzis tiun solan versan Pontan Ilustraĵon kun homoj plurfoje dum la jaroj, dum mi desegnis la reston de la ilustraĵo.

Nu, ni revidos vin venontfoje por Lecionoj pri Disĉipleco, kiam ni traktos Dividante la Evangelion Parto III - Demandoj kaj Rakontado de Rakontoj.

Tio finas la hodiaŭan sesion de Lecionoj pri Disĉipleco. Dankon pro esti parto. Ĝis la venonta fojo, sekvu Jesuon. Li valoras ĝin.

Lastatempaj Lecionoj