-Lecionoj en Disĉipleco (14) دروس في التلمذة-

Jen D-ro Ed Hoskins bonvenigante vin al Lecionoj pri Disĉipleco, serio destinita por helpi novajn kredantojn firmiĝi en sia kristana fido.

        Ĉi tio estas leciono 14 pri la graveco de bapto por nova kredanto. Unue, mi rakontu al vi iomete pri mi mem. Mi estas emerita kuracisto, kiu pasigis 34 jarojn en familia medicino kaj studenta sano. Mi kristaniĝis antaŭ 50 jaroj, kaj frue helpis min la Navigistoj, internacia senkonfesia kristana organizo, kies fiksita celo estas "Koni Kriston kaj konigi Lin." Mi kunlaboras kun tiu organizo ekde 1980. Lecionoj pri Disĉipleco estas kompilaĵo de tio, kion mi lernis de la Biblio, kaj sub la gvido de la Navigistoj. Kion mi tiam lernis, mi nun transdonas al vi. Hodiaŭa kunsido temas pri la graveco de bapto por nova kredanto.

        Unue, kio estas bapto? La vorto laŭvorte signifas bapti aŭ esti baptita. Bapti signifas mergi. Ĝi estas uzata 91 fojojn tra la Biblio, plejparte en la Nova Testamento. Sed male al plej multaj vortoj en la Nova Testamento, ĉi tiu vorto, bapti, ne estas traduko el la originala greka lingvo. La vorto bapti, en la angla, kompreneble ne ekzistis. Ĝi estas tio, kion ni nomas transliterumo de la disko, sed ĝi ankaŭ signifas trempi, mergi, esti identigita kun.

        Nu, por komenci, estas tri ĉefaj kialoj, kial bapto gravas al nova kredanto. Unue, kaj plej grave, ĝi estas ordono de Jesuo. Ĝi estas obeemo. Due, ĝi estas ago identigi malkaŝe kun Jesuo antaŭ aliaj homoj. Estas ankaŭ okazo por mi partopreni la morton kaj reviviĝon de Jesuo. Ni rigardu ĉiun el la supraj. Unue, ĝi estas ordono de Jesuo. En Mateo 28, Jesuo diris, "Ĉiu aŭtoritato en la ĉielo kaj sur la tero estas donita al mi. Tial iru kaj disĉipligu ĉiujn naciojn, baptante ilin en la nomon de la Patro kaj de la Filo kaj de la Sankta Spirito. " Due, ĝi estas ago identigi malkaŝe kun Jesuo. En Galatoj 3 estas skribite: "Ĉar ĉiuj el vi, kiuj estis baptitaj al Kristo, estas vestitaj per Kristo." Estas kiel porti geedziĝan ringon sur la fingro estas ekstera simbolo de geedzeco. Ĝi diras al aliaj, ke ni apartenas al nia geedzo. Do bapto estas ekstera simbolo, kaj rimarku al aliaj, ke ni apartenas al Kristo. Trie, estas okazo por ni partopreni la morton kaj reviviĝon de Jesuo. En Kolosianoj 2, estas skribite: "Estinte entombigita kun li en bapto kaj levita kun li, tio estas kun Kristo, per via fido kaj la potenco de Dio, kiu levis lin el la mortintoj." Kaj en Romanoj 6 ĝi diras: "Ni do estis entombigitaj kun Li per bapto en morton, por ke same kiel Kristo releviĝis el la mortintoj per la gloro de la Patro, ankaŭ ni vivu novan vivon." En la unua Petro 3 estas skribite: “Kaj ĉi tiu akvo simbolas bapton, kiu nun ankaŭ vin savas, ne la forigon de malpuraĵoj de la korpo, sed la promeson de bona konscienco al Dio. Ĝi savas vin per la reviviĝo de Jesuo Kristo. "

        Nu, jen evidenta demando, kiun vi eble faros ĉe ĉi tiu punkto. Ĉu akva bapto estas la sola maniero, kie bapto estas uzata en la Biblio? La respondo estas en nia sekva bildo. Bapto estas uzata laŭ tri manieroj en la Biblio. Unua kaj plej ofta estas akva bapto. Kaj Mateo 3 diras: “Homoj eliris al li (Johano, la Baptisto) el Jerusalem kaj la tuta Judujo kaj la tuta regiono de Jordan. Konfesante siajn pekojn, ili estis baptitaj de li en la rivero Jordan. " Kaj Mateo 3 estas ankaŭ alia metodo de bapto kun la fajro de la Sankta Spirito. Johano diris: “Mi baptas vin per akvo por pento. Sed post mi venos unu kun pli da potenco ol mi, kies sandalojn mi ne kapablas porti. Li (Jesuo) baptos vin per la Sankta Spirito kaj per fajro. " Trie, kiel ni jam menciis, bapto per fajro parolas pri sufero kaj juĝo. En Luko 12, Jesuo diris: "Mi venis, por alporti fajron sur la teron, kaj kiel mi dezirus, ke ĝi jam ekbruliĝu! Sed mi devas baptiĝi, kaj kiel afliktita mi estas, ĝis ĝi finiĝos! " Jesuo parolis pri sufero kaj venonta juĝo.

        Ni rigardu ĉi tiun specialan kazon de bapto kun la Sankta Spirito. En Agoj ĉapitro 2 ni vidas la naskiĝon de la Eklezio. La Biblio diras: “Kiam venis la Pentekosta tago, ili ĉiuj estis kune en unu loko. Subite sono kiel la blovo de forta vento venis el la ĉielo kaj plenigis la tutan domon, kie ili sidis. Ili vidis tion, kio ŝajnis esti fajraj langoj, kiuj disiĝis kaj ekripozis sur ĉiu el ili. Ĉiuj pleniĝis de la Sankta Spirito kaj komencis paroli en aliaj lingvoj laŭ la ebleco de la Spirito. Nun loĝis en Jerusalemo, timantaj Dio, Judoj el ĉiuj nacioj sub la ĉielo. Kiam ili aŭdis ĉi tiun sonon, homamaso kunvenis konfuzite, ĉar ĉiu aŭdis ilin paroli en sia propra lingvo. Tute mirigitaj, ili demandis: Ĉu ĉiuj ĉi tiuj homoj, kiuj parolas, ne estas galileanoj? Kiel do ĉiu el ni aŭdas ilin en nia propra gepatra lingvo? Partoj, medoj kaj elamidoj; loĝantoj de Mezopotamio, Judeo kaj Kapadokio, Pontuso kaj Azio, Frigio kaj Panfilio, Egiptujo kaj la partoj de Libio proksime de Kireno; vizitantoj el Romo (kaj judoj kaj konvertitoj al judismo); Kretanoj kaj araboj - ni aŭdas ilin deklari la mirindaĵojn de Dio en niaj propraj lingvoj. "

        Jen kelkaj pensoj pri ĉi tiu speco de bapto de la Sankta Spirito. Ĉi-kaze ĝi rezultigis kredantojn parolantajn multajn lingvojn. Sed ili ne estis nekonataj lingvoj. Ili estis konataj lingvoj. Due, estis speciala celo paroli per lingvoj. Ĝi deklaris la mirindaĵojn de Dio en siaj propraj lingvoj kaj dividis la evangelion kun ili, kun homoj, kiuj ne konis Kriston. Trie, Dio estis glorata kaj multaj venis en la regnon per pento kaj fidado al Kristo.

        Jen kelkaj pliaj demandoj, kiujn vi eble demandos. Unue, ĉar bapto estas uzata tri manieroj en la Biblio, kiel mi sciu, kiun uzon oni celas? Jen la respondo. El la kunteksto. Laŭlonge de la Biblio, la superforta uzo de la vorto bapto signifas akvan bapton. Tiel la frua eklezio identigis kaj uzis ĝin. Kiam aliaj signifoj celas, ĉi tiuj uzoj estas specifitaj kaj klarigitaj de la pasejo. Alia demando, ĉu bapto necesas por savo? Respondo - kiel vidite en la evangelio de Luko, ĉe la fino de la vivo de Jesuo, kiam li estis sur la kruco, unu el la du ŝtelistoj krucumitaj kun Jesuo pentis kaj petis Jesuon memori lin kiam li eniris sian regnon. Jesuo promesis: "Vere mi diras al vi, hodiaŭ vi estos kun mi en paradizo." Tio estas Luko 23 verso 43. Ne estis tempo por bapti, tamen li certe estis savita. Savo estas nur per fido. Neniu laboro necesas.

        Mia propra rakonto pri bapto estas tre persona. Mi sincere ne ricevis akvon baptita dum plena jaro post kiam mi ekkonis Kriston. Kaj mi memoras, ke estis iu opozicio de mia familio. Mi sciis, ke ili malplaĉos al tio, kion mi faros, ĉar ili sciis, ke mi faras plian paŝon for de tio, kion ili instruis al mi. Mi memoras preĝi kaj peti Dion, ke dum li donis ŝancon, mi volis sekvi ĉi tiun agon de obeo. Jaron poste, kiam mi ĉeestis alian kristanan konferencon kun nia preĝejo, mi aŭdis la parolanton diri: "Se iu ne havis la eblon esti baptita kaj volus, venu al la fronto nun." Nu, mi supozis, ke ĉi tio estas de la Sinjoro kaj mi elektis fari ĝin kaj mi baptiĝis ĝuste tiam. Jes, estis malkomforte kaj mia familio eksciis pri tio poste, kaj jes, ili malkontentis. Mi ricevis opozicion de ili, sed ĝi ne estis perforta. Sed mi ankaŭ faris plian paŝon pli proksime al Jesuo.

        Ni resumu tion, kion ni lernis de ĉi tiu mallonga prezento. Unue estas tri bonaj kialoj por ĉiu nova kredanto baptota. Unue temas pri ordono de Jesuo - obeemo. Due, ĝi estas ago identigi sin malkaŝe kun Kristo - ĝi defendas lin. Trie, estas okazo por ni partopreni la morton kaj reviviĝon de Jesuo.

        Jen alia resuma penso. Bapto estas tre persona decido. Fari tion tuj eble ne estas la plej bona ideo, kvankam certe ĝi povas esti farita tuj. Sed mi kuraĝigus vin, kiam ajn vi elektos baptiĝi, ne prokrastu tro longe. Ju pli longe vi atendos, des pli malfacile estos fari ĝin. Por iuj la bapto povas esti danĝera kaj impliki persekutadon kaj eble eĉ morton. Ni devas serĉi Dion kaj helpi prepari novajn kredantojn por ĉi tiu ŝlosila paŝo. Fine, Dio estas glorata de nia obeemo. Jesuo valoras la riskon.

        Nu, ni revidos vin venontfoje, kiam ni traktos lecionon 15 de Lecionoj pri Disĉipleco, kiam nia temo estos: Kiel sekvi novan kredanton. Nu, tio finas ĉi tiun prezenton. Dankon pro veni kaj esti parto de ĝi. Ĝis la venonta fojo, sekvu Jesuon. Li valoras ĝin.

Lastatempaj Lecionoj