-Lecionoj en Disĉipleco (19) دروس في التلمذة-

KOVRILO # 19 - Humileco: La Malo de Fiero

          Jen D-ro Ed Hoskins bonvenigante vin al Lecionoj pri Disĉipleco, serio destinita por helpi novajn kredantojn firmiĝi en sia kristana fido. Hodiaŭa kunsido estas 19-a Leciono - Humileco: La Malo de Fiero. Unue, mi rakontu al vi iomete pri mi mem. Mi estas emerita kuracisto, kiu pasigis 34 jarojn en familia medicino kaj studenta sano. Mi kristaniĝis antaŭ 50 jaroj kaj estis helpita frue en mia fido de la Navigistoj, senkonfesia internacia kristana organizo, kies fiksita celo estas "Koni Kriston kaj Koni Lin." Mi estas asociita personaro kun tiu organizo ekde 1980. Lecionoj pri Disĉipleco estas kompilaĵo de tio, kion mi lernis de la Biblio kaj sub la gvido de la Navigistoj dum tiu tempo. Kion mi tiam lernis, mi nun transdonas al vi. Hodiaŭa kunsido estas Humileco: La Malo de Fiero.

Laŭ la vortaro Merriam-Webster, 'humileco' signifas la staton de humileco. Kaj 'humileco' kaj 'humilulo' havas sian originon en la latina vorto 'humilis', kiu signifas 'malalta'. La vorto rilatas al 'humo' aŭ tero / malpuraĵo. Laŭ la Oksforda vortaro, la malo aŭ antonimo de 'humileco' estas 'fiero'. Ni vidas ĉi tiun saman kontraston de 'humileco' kaj 'fiero' pri la du ĉefaj kontraŭuloj de la universo, Dio (en Kristo) kaj Satano. Ni vidas 'humilecon' esti eble la plej signifa karakterizaĵo de Jesuo en Mateo 11. Jesuo diris: "Mi estas milda kaj humila en koro ..." (Mat. 11:29) La apostolo Paŭlo skribis pri Jesuo, "Via sinteno estu la same kiel tiu de Kristo Jesuo: kiu, estante en la naturo mem de Dio, ne konsideris egalecon kun Dio ion ekkompreneblan, sed faris al si nenion, prenante la naturon mem de sklavo, estante farita laŭ homa simileco. Kaj troviĝante aspekte kiel homo, li humiligis sin kaj fariĝis obeema ĝis morto - eĉ morto sur kruco. " (Filipianoj 2: 5-8)

El kontraŭa vidpunkto, ni rigardas fieron kaj ĝian karakterizon kiel satanan. La profeto Jesaja skribis: “Kiel vi falis el la ĉielo, ho matena stelo, filo de la matenruĝo! Vi estis ĵetita sur la teron, vi, kiu iam malaltigis la naciojn. Vi diris en via koro: Mi supreniros al la ĉielo; Mi levos mian tronon super la stelojn de Dio; Mi sidos surtrona sur la monto de kunveno, sur la plej altaj altaĵoj de la sankta monto. Mi supreniros super la nubojn; Mi faros min kiel la Plejaltulo. Sed vi estis faligita en la tombon, en la profundon de la puto. ”(Jesaja 14: 12-15)

Jen la speco de homo, kiun Dio rigardas, la vera persono: "Ĉi tiu estas tiu, kiun mi estimas: tiu, kiu estas humila kaj humila en spirito, kaj tremas pri mia vorto." (Jesaja 66: 2)

En la profeto Miicaa ni legas, “Li montris al vi, ho homo, kio estas bona. Kaj kion la Sinjoro postulas de vi? Agi juste kaj ami kompaton kaj marŝi humile kun via Dio. " (Miicaa 6: 8) En ĉi tiu pasejo Dio donas sian nekvalifikitan subtenon por humileco.

La apostolo Petro skribas: "Dio kontraŭas la fierulojn, sed donas gracon al la humiluloj." (I Petro 5: 5) Jakobo donas similan pasejon, "Dio kontraŭas la fierulojn, sed donas gracon al la humiluloj." (Jakobo 4: 6) Cetere, kaj Petro kaj Jakobo citis rekte el la greka Septuaginta traduko de la Malnova Testamento de la Biblio, kiu mem estis tradukita el la hebrea. "Li mokas fierajn mokemulojn sed donas gracon al la humiluloj." (Proverboj 3:34).

Humileco estas plue laŭdata en Sentencoj, "La timo antaŭ la Sinjoro instruas homon saĝon, kaj humileco antaŭas honoron." (Proverboj 15:33) Kaj ankaŭ, "Humileco kaj timo antaŭ la Sinjoro alportas riĉecon kaj honoron kaj vivon." (Proverboj 22: 4)

Ankaŭ Moseo laŭdis humilecon: "Nun Moseo estis tre humila viro, pli humila ol iu ajn alia sur la tero." (Nombroj 12: 3)

Ni resumu, kion ni lernis de ĉi tiu mallonga prezento. Humileco estas komparata al fiero, kaj ambaŭ malkaŝas laŭ siaj originoj. Humileco estas ligita proksime kun Jesuo kaj lia karaktero. Fiero havas sian originon kaj enkorpiĝon ĉe Satano. Due, humileco estas laŭdata kaj donita de Dio al granda aprobo. Kontraŭe, fierecon aktive oponas Dio. Trie, humileco estas vere Kristisma, kaj unu el la karakteraj trajtoj plej taksataj de Dio. Kvare, fiero estas unu el la plej trompaj kaj danĝeraj karakteraj trajtoj. Estas tiel facile por ĝi enŝteliĝi en niajn vivojn. Fine, vera humileco vidiĝas en la lumo de Dio kaj en lia perspektivo. Fakte vera humileco tute ne vidas nin mem.

Ni revidos vin venontfoje, kiam ni traktos Lecionon 20 de Lecionoj pri Disĉipleco, kiam nia temo estos Honesto: La Malo de Mensogo kaj Trompo. Nu, tio finas la hodiaŭan prezenton. Dankon pro esti parto. Ĝis la venonta fojo, sekvu Jesuon. Li valoras ĝin!

Lastatempaj Lecionoj